Version française
 • À retenir :
 • Play Tennis sort 5 fois par an et couvre toute l’année calendrier tennistique. C’est le seul magazine belge traitant exclusivement de cette discipline.
 • Ses deux versions (flamande et française) lui assurent une couverture nationale, puisque le support est accessible dans tout le pays.
 • Outre la vente en librairies via AMP, grâce à ses partenariats avec les fédérations du pays, Play Tennis s’assure un accès direct vers des dizaines de clubs de tennis pour des événements, des démos, des échantillonnages, etc.
 • Play Tennis est donc l’organe officiel des deux fédérations nationales (AFT et Tennis Vlanderen), ce qui lui confère un taux de crédibilité important. En outre, Play Tennis bénéficie d’une grande visibilité sur les sites web fédéraux.
 • Son rédactionnel de qualité en fait un outil tactique de premier choix pour communiquer vers une cible active et vers un lectorat familial aisé.
 • Play Tennis, c’est plus qu’un magazine. C’est également deux tournois, le  « Play Tennis Partners Trophy », joué dans plusieurs clubs répartis dans tout le pays et le « Play Tennis Zoute Trophy », joué une fois par an dans le prestigieux Royal Tennis Club du Zoute.
Nederlandstalige versie
 • Onthouden :
 • Play Tennis verschijnt 5 keer per jaar, tijdens het tennisseizoen. Het is het enige Belgische tennisblad dat exclusief over tennis bericht.
 • De beide afzonderlijke taalversies (Nederlands & Frans) verzekeren een nationale dekking want het blad is overal te koop.
 • Naast de verkoop in de dagbladwinkel via AMP heeft Play Tennis dankzij de partnerships met de Belgische federaties ook een rechtstreekse toegang tot een 10-tal tennisclubs voor evenementen, demonstratie, sampling,…
 • Bovendien is Play Tennis het officieel orgaan van de beide nationale federaties (VTV en Tennis Vlanderen) waardoor een hoge geloofwaardigheid wordt gegenereerd. Bovendien geniet Play Tennis een grote visibiliteit op beide federale websites.
 • De uitstekende kwaliteit van de artikels maakt dit blad tot een eersteklas instrument om te communiceren naar een actieve doelgroep en een welstellend lezerspubliek.
 • Play Tennis is méér dan een magazine. Het is ook twee toernooien, de « Play Tennis Partners Trophy », georganiseerd in verschillende clubs verspreid over het ganse land en de « Play Tennis Zoute Trophy » georganiseerd een keer in het prestigeuze Zoute Royal Tennis Club.